Welcome to website van Kees Haremaker (pa2cjh)   Click to listen highlighted text! Welcome to website van Kees Haremaker (pa2cjh) Powered By GSpeech
   

Wie is aanwezig  

We hebben 343 gasten en geen leden online

   
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Artikelindex
Door den
Uitgever dezes is mede uitgegeven :

1.

GESCHlEDENIS DER ZAANLANDEN , door J. HONIG Jsz. Junior , 2 dIn., gr. 8°. , met platen en kaart.

Inteekeningsprijs f 9,25.

De Recensent der Vaderlandsche Letteroefeningen zegt onder anderen hiervan :

" De schrijver heeft een nuttig en loffelijk werk verenigt met de Geschiedenis der Zaanlanden aan een geschakeld te beschrijven ; want de meesten onzer landgenooten wisten er weinig anders van , dan dat te Zaandam het Huisje van Czaar Peter te zien is , en dat er vele molens en fabrijken zijn. - De schrijver klimt met zijn onderzoek tot de vroegste tijden dier streken op , en geeft derzelver geschiedenis tot 1845. ---- Met veel zorg is alles nagegaan , levendig en aanschouwelijk de voorstelling , en wij zijn den schrijver dank schuldig voor vele minder bekende of geheel onbekende bijzonderheden , bijzonder van de ongelukkige dagen in April 1813 , voor de naauwkeurige ontwikkeling van de opkomst en bloei van handel en nijverheid.

 

" Het werk is zeer onderhoudend en draagt alle blijken van waarheidsliefde en onpartijdigheid , die het goede openlegt en het kwade niet verzwijgt. De Zaankanters vooral kunnen tevreden zijn met deze geschiedenis , die belangrijker is , dan men , alvorens haar gelezen te hebben, zoude vermoeden,"

Il.

ROMANTISCHE TAFEREELEN UIT VROEGEREN TIJD , AAN DE GESCHIEDENIS DER ZAANLANDEN

ONTLEEND , door denzelfden Schrijver , 2, dlu. , gr. 8°., met twee fraaije vignetten.

Verminderde prijs f 1,80.

lIl.

ZAANLANDSCH JAARBOEKJE , 12 Jaargangen , 1841-52 , met fraaije plaatjes , en bijdragen in proza en poëzij.

Prijs f 5,00. 

Afzonderl ijke Jaargangen worden niet anders afgeleverd dan à 75 Cts.{/disable_rightclick} 

   

Terug wie ben ik  

   

Website Laatst Gewijzigd

Last Modified: vrijdag 12 August 2022, 11:54:25.
   
© 2020 Kees Haremaker
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Wij gebruiken cookies voor de functionaliteit, analyse om u een onbeperkte service te kunnen bieden.
Bij gebruik van de pagina stemt u in met het gebruik van cookies.

X

Rechter muisknop

Met de rechtermuisknop klikken niet toegestaan

X

Rechter muisknop

Met de rechtermuisknop klikken niet toegestaan